Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

 1. Důvod a způsob založení organizace

 

1.1. Zřizovatel – Obecní úřad Vrbovec

Kontaktní informace:

Základní škola a Mateřská škola Vrbovec

tel: 515 230 176

mobil: 731 408 008

email: jidelnavrbovec@seznam.cz

 

1.2. Vymezení činnosti

Veškeré služby, které jídelna poskytuje, jsou v souladu se zřizovací listinou organizace.

Pracovní postupy probíhají v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dále upřesněného prováděcí vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

1.2.1  Hlavní činnost

Jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem (561/2004 Sb.) dále upřesněného prováděcí vyhláškou 107/2000 Sb. o školním stravování (novelami  vyhlášky č. 107/2008 Sb. A č.463/2011 Sb., kde jsou zakotveny výživové normy a rozpětí finančních limitů na nákup potravin pro jednotlivé skupiny strávníků).

Zaměstnancům zařízení jídelna poskytuje závodní stravování dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dále upřesněného vyhláškou 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

 1. Provozní doba

2.1.1 Provozní doba

Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11:15 – 13:30 hodin.

Obědy pro cizí strávníky do jídlonosičů se vydávají pouze v době od 10:30 – 11:00 hodin.

 1. Ceník stravného

 

kategorie

cena

MŠ děti (celodenní strava)

3 – 6 let

35,- Kč

7 let

38,- Kč

Žáci (oběd)

7-10 let

22,- Kč

Žáci (oběd)

11 –  14 let

24,- Kč

Žáci (oběd)

15 let a výše

27,- Kč

Cizí strávníci 

60,- Kč

 

Děti MŠ a žáci ZŠ  musí mít na začátku docházky do školní jídelny vyplněnou přihlášku. Přihláška platí po celou dobu školní docházky.

Přihlášku je možné si stáhnout z webových stránek základní školy www.zsvrbovec.cz nebo ji obdržíte u vedoucí ŠJ v kanceláři školní jídelny.

 

 1. Způsoby platby

Jídelna upřednostňuje bezhotovostní platby.

 

4.1 Inkasní způsob platby – banka

Strávník (případně jeho zástupce) si v peněžním ústavu zajistí souhlas s inkasem.

Doporučujeme nastavit měsíční limit u dětí MŠ 800,- Kč, u žáků ZŠ 600,- Kč a cizích strávníků 1.200,- Kč.

Číslo bankovního účtu: 421 106 2066/6800, účel platby – stravné, variabilní symbol strávníka je k dispozici vedoucí školní jídelny.

Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu prosím odevzdejte v kanceláři vedoucí ŠJ.

Platba stravného je prováděna vždy inkasem z Vašeho účtu k 15. dni v měsíci zpětně (např. za září bude stržena v říjnu).

O změně účtu je nutné informovat vedoucí školní jídelny.

V případě nezaplacení stravného (po zjištění z výpisu z účtu školní jídelny), vedoucí školní jídelny neprodleně informuje zákonného zástupce, platba pak musí být vyrovnána v hotovosti v kanceláři ŠJ. V případě delší prodlevy placení (10 dnů) vedoucí školní jídelny upozorní na tuto skutečnost vedení školy. Další stravování je zablokováno a stravné nadále vymáháno.

 

4.2 Hotovost

Strávník zaplatí v hotovosti u vedoucí školní jídelny vždy koncem měsíce, a to od 25. do konce měsíce na měsíc příští.

 

 1. Přihlašování obědů

 

Noví žáci:

Jsou přijati na základě přihlášky ke stravování.

Přihlášku je možné si stáhnout z webových stránek základní školy www.zsvrbovec.cz nebo ji obdržíte v kanceláři školní jídelny.

 

Strávníci, kteří se v minulém školním roce stravovali:

Všichni strávníci jsou na konci školního roku zablokováni.

Před začátkem stravování v přípravném týdnu, popř.  na začátku školního roku  strávník nebo jeho zákonný zástupce nahlásí stavování buď osobně, telefonicky (515 211 018, 731 408 008) nebo elektronicky na email vedoucí školní jídelny coufalova.anna@zsvrbovec.cz.

 

 1. Odhlašování obědů

Odhlášky se provádějí nejpozději den předem a to do 12 hodin v pracovní dny  na další den, na objednávkovém terminálu (platí pro strávníky, prostřednictvím internetu  www.strava.cz, jídelny 6879) nebo telefonicky u vedoucí ŠJ opět do 12 hodin v pracovní dny na další den.

 

Žáci, zaměstnanci i cizí strávníci jsou automaticky odhlášeni ve dnech, kdy není ve škole vyučování.

Výlety a exkurze si strávníci odhlašují sami.

Pokud strava není odhlášena nebo vyzvednuta, propadá bez náhrady a není na ni právní nárok.

Jedná–li se o strávníka školního zvýhodněného stravování (děti MŠ a žáci), má nárok na stravu jen v 1.den neplánované nepřítomnosti ve škole. 

Jedná-li se o strávníka závodního stravování (zaměstnanci organizace) má dle vyhlášky 84/2005 Sb. nárok na závodní stravování, pokud v daný den na pracovišti odpracují alespoň 3 hodiny.

V případě náhlé nemoci si zaměstnanec musí odhlásit oběd do 8 hodin daného dne.

Na konci školního roku jsou všichni strávníci zablokováni.

 

6.1 Ukončení stravování a změny

Strávník ohlásí ukončení a změny týkající se stravování u vedoucí školní jídelny na Změnovém listu, který obdrží v kanceláři ŠJ.

 

 1. Organizace stravování

7.1 Vlastní stravování

Vstup strávníků do prostor školní jídelny je strávníkům dovolen jen v příslušné provozní době.

Strávníci se řadí k vydávacím okénkům, vezmou si příbory. Od paní kuchařky obdrží polévku, poté hlavní jídlo s přílohou.

Strávníci mají možnost přídavku stravy – polévky, přílohy a nápoje.

Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, strávníci ji neodnášejí z místnosti.

Po konzumaci strávník odnese použité nádobí k okénku u sběru použitého nádobí.

Po celou dobu přítomnosti v prostorách školní jídelny strávníci zachovávají osobní bezpečnost, hygienu stravování a společenská pravidla.

7.2. Úklid

Běžný úklid (stravou znečištěná podlaha, stoly…) v době provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice kuchyně na požádání strávníků či dozoru.

7.3 Dohled

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci nebo správní zaměstnanci školy. Je dohlíženo na dodržování bezpečnosti, hygienických zásad a zásad společenského chování.

Dojde-li k úrazu strávníka, ohlásí dozírající úraz vedoucí školní jídelny, která zajistí ošetření popř. zavolá záchrannou službu, následně (v co nejkratší době) informuje vedení školy a provede zápis v knize úrazů.

 

Nikdo z personálu kuchyně ani učitelský dozor nemá právo nutit žáky k dojídání jídel.

 

Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu ŠJ je možno řešit s vedoucí ŠJ.

Provozní řád ŠJ je vyvěšen před kanceláří ŠJ a na www.zsvrbovec.cz.

Každý strávník je povinen seznámit se s provozním řádem ŠJ a dodržovat jej.

 

 

Ve Vrbovci 1. září 2017

 • Stephen Curry Shoes
 • Yeezy Shoes
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • lebron shoes
 • supra shoes
 • Stephen Curry Jerseys
 • lebron shoes
 • Under Armour Shoes
 • UA shoes
 • http://www.underarmourshoes.us.com
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Under Armour Soccer Cleats
 • stan smith shoes
 • kyrie 2
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • kd shoes
 • Curry 3
 • ua running shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • Kanye West Shoes
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • Giuseppe Zanotti Shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • adidas nmd Runner
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • Pharrell Williams Shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • Kanye West Shoes
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • stan smith shoes
 • yeezy 2
 • Baseball Bats
 • http://www.stephencurryshoes.com
 • kobe bryant shoes
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Kanye Shoes
 • Giuseppe Zanotti Shoes
 • GZ Shoes
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • ua shoes
 • curry two
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • Lebron 13
 • Harden Shoes
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Giuseppe Zanotti Design
 • Under Armour running shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • yeezy 2
 • Giuseppe Zanotti Sneakers
 • Giuseppe Zanotti
 • messi shoes
 • Giuseppe Zanotti
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • Giuseppe Zanotti
 • Harden Shoes Sale
 • yeezy 350
 • http://www.yeezy350.org
 • Under Armour Shoes
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • Under Armour Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Giuseppe Zanotti
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • West Shoes
 • Messi Soccer
 • curry one
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Giuseppe Zanotti Design
 • Curry Jerseys
 • Curry Shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Giuseppe Zanotti Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Cheap Yeezy Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Stephen Curry Shoes 2015
 • Air Huarache
 • Cheap Giuseppe Zanotti
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Yeezy Shoes
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Giuseppe Zanotti Sale
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • West Shoes
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Yeezy Shoes Sale
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Air Yeezy Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Air Yeezy Shoes
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Nike Air Yeezy Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • Yeezy Shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • nike Yeezy Shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • KD 9 shoes
 • KD 9
 • KD 8
 • KD 8 Shoes
 • KD Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • michael jordan jerseys
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • lebron james shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • lebron 12
 • Curry 1
 • Curry 2
 • Curry 2.5
 • Curry 3
 • lebron 12 shoes
 • lebron shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe bryant shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • cheap kd shoes
 • kobe shoes nba
 • cheap kobe shoes
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • kevin durant shoes
 • kd 7 shoes
 • kevin durant shoes mvp
 • Griffin Shoes
 • Cheap Jordan Griffin Shoes
 • Jordan Griffin Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes